Dükçü Îşân

17. yüzyıldan itibaren çığ gibi büyüyen Rus emperyalizmine karşı direnç gösteren hareketlerden bazılarına sûfîler liderlik etmişti. Şeyh Şâmil’in öncülüğündeki destansı mücadele bunun en meşhur örneklerinden. Türkistan’ın işgali sonrasında Ruslara karşı girişilen bağımsızlık mücadelesine de yine Nakşibendiyye tarikatına mensup “Dükçü Îşan” lakabıyla tanınan Muhammed Ali Sabıroğlu önderlik etmişti.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular