Seyyid Fadl Paşa

Yemen kökenli Bâ Aleviyye tarikatını Güney Hint topraklarına taşıyan şahsiyetlerden olan Seyyid Alevî b. Sehl’ın oğlu Seyyid Fadl babasının vefatının ardından kısa sürede bölge Müslümanlarının dinî ve siyasî temsilcisi haline geldi. Sömürgeci İngilizlerin bölgedeki işgal teşebbüslerine karşı yerel halkı harekete geçirdi, isyan hareketlerinin liderliğini üstlendi. İngiltere’nin kara listesine alınıp sürgüne gönderilen bu mücahit, İslâm âleminin Osmanlı hilafet sancağı altında birleşmesi idealiyle Sultan Abdülmecid’le de irtibat kurmuş, Hicaz meselelerinde padişahın danışmanlığını yürütmüştü. Hayatı boyunca maruz kaldığı zorluk ve engellere rağmen vefatından sonra da Güney Hint direniş hareketlerinin ve bağımsızlığının sembolü olan Seyyid Fadl’ı yakından tanıyalım.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular