Fethin 500. Yilinin İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen’e İlham Ettiği Satirlar

Beşinci Diyanet İşleri başkanımız, fıkıh ve tefsir âlimi Ömer Nasuhi Bilmen, hukuk tahsili görmüş; müderris, muallim ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet vermiş, kitap ve yayın alanında kapsamlı faaliyetlere imza atmıştır. 1953’te, İstanbul’un fethinin 500. yılı münasebetiyle kaleme alınan eserlerden biri, o dönemde İstanbul müftüsü olan Bilmen’e ait olup fethin tarihî ve İslâmî mahiyeti hakkında kayda değer satırlar ihtiva etmektedir. Bu satırlara Mustafa Kara hocamız refakatinde dikkat kesiliyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular