İstanbul’un Fethine Dair 7 Tartışmalı Mesele

İstanbul’un fethi sadece Türk tarihi açısından değil cihan tarihi için de bir kırılma teşkil etmiştir. Bununla birlikte, üzerinden altı asır geçmesine rağmen kuşatmayla ilgili bazı meseleler muğlaklığını korumaktadır. İşte, kaynakların muhtelif yorumlar getirdiği 7 tartışmalı husus ve bunlara getirilebilecek makul çözümler…

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular