Hasan Tahsin Müslüman ve Türk Değil Bir Dönme’dir

Hasan Tahsin takma adıyla tanınan Osman Nevres, Müslüman ve Türk değil bir Dönme’dir. Yanı ırken Yahudi ve inanç bakımından da “Sabatayist”tir.

(…) Müslüman olduğunu gösterir hiçbir alâmet de yoktur. Tam bir Batılı, bir gayri müslim gibi yaşamaktadır. Paris’te şapka ile gezmekte, İzmir’de şapka giymediği için başı açık olarak dolaşmaktadır. Avrupalı matmazeller gibi giydirdiği kız kardeşini yanına alıp yabancı kulüplere gitmekte, görenler onları hıristiyan zannetmektedirler.

Müslüman kadınların örtüyü bırakıp, erkeklerle birlikte eğlence yerlerine gitmesini çağdaşlık olarak savunmuş ve bu yüzden gazetesi (Sakallı Nureddin Paşa tarafından) kapatılmıştır. Vatanın işgal altında bulunduğu ve en ziyade birliğe ve İslâm imanına ihtiyaç duyulduğu bir sırada Müslümanlara ve dine hakaret etmek, tipik bir Dönme davranışıdır. İzmir’e İttihatçı hükümetin kendisine açıktan vagon tahsis edeceği ve bu gayri meşru imkânı kullanarak zengin olacağı ümidi ile gelmiş bir vurguncu olan Hasan Tahsin, onu çoktan gözden çıkarmış ve kendi başlarının derdine düşmüş olan İttihatçılardan umduğunu bulamayınca, onların aleyhine dönmüş, Damat Ferit hükümetini sevinçle karşıladığını yazmıştır.

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular