Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî

Müslümanların fikrî anlamda buhranlar geçirdiği bir dönemde İmam Gazzâlî, inşa ettiği ilmî yöntemle özellikle Şiî-Bâtınî terörüne ve sapkın dinî-felsefî hareketlere karşı kendinden sonra gelenlere yol göstermiştir. Kimi âlimlerce ikinci bin yılın hemen başında ortaya çıkan bir müceddid olarak görülen Gazzâlî, fıkıhtan kelâma, usûlden mantığa farklı alanlarda kaleme aldığı eserlerle İslâm düşüncesinde derin izler bırakmıştır. Âdeta elden ele gezen, ahlâk ve tasavvufa dair kapsamlı eseri İhyâu Ulûmi’d-Dîn büyük yankı uyandırmış, yüzlerce yıl her kesimden insan tarafından iştiyakla okunmuştur.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular