İddiasıyla Esası Uyuşmayan Bir Anayasa 1961 Anayasası

Türk siyasî tarihinde utanç verici bir yara olarak anılan 27 Mayıs 1960 Darbesi ve sonrasında yürürlüğe giren 1961 Anayasası bir millî irade gaspı, milletin en mukaddes hakkının darp ve cebirle elinden alınışının sembolüdür. Ayrıca bu darbenin askerî açıdan emir-komuta zincirine riayet edilmeksizin gerçekleştirilmesi yüzünden söz konusu anayasa iki kere gayrimeşru kabul edilmektedir. Türk anayasa geleneğine hâkim olan, bir önceki anayasaya tepki niteliğindeki düzenlemeler, 1961 Anayasası’nda da dikkat çekmektedir.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular