İrfan Toprağında Nesiller Yeşerten İdeal Muallim: Mahir İz

Mahir İz, meselelere vukufiyetinden talebelerinin hem şuuruna hem de gönlüne nüfuz eden öğretim üslubuna, seçkin tavır ve ifade tarzından edebiyatla incelikli rabıtasına, ideal bir öğretmende bulunması gereken hasletleri şahsında barındırmaktaydı. Yetiştirdiği insanlarla kültür ve medeniyet dünyamızın harcını sağlamlaştıran abidevi şahsiyetlerden biridir o. Hatırlarda silinmez izler bırakıp vefatından yıllar sonra bile muhayyilede canlı bir surette zuhur edebilmesini sağlayan örnek vasıflarını dokuz temel başlıkta birlikte okuyalım.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular