“Mahir İz, Hocası Âkif Gibi, Prensiplerinden Asla Ödün Vermezdi”

Neredeyse 60 yıl süren öğretmenlik hayatında yetiştirdiği talebelerle 1980’ler, 1990’lar ve 2000’ler Türkiye’sinin, başta ilahiyat sahası olmak üzere, ilim ve fikir dünyasını şekillendiren şahsiyetlerden biridir Mahir İz. Etkisi kuşakları aşan bu büyük öğretmen nasıl bir çevrede yetişti, hangi okullarda okudu, hocaları arasında kimler vardı? Nerelerde çalıştı? Derslerini nasıl işlerdi? Öğrencileri üzerindeki derin tesirini neye borçluydu? Biz sorduk, talebelerinden Prof. Dr. Mustafa Uzun cevapladı.

Konuşan: Munise Şimşek

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular