İstiklâl Harbi’nde Mevlevîler Ve Bektâşiler

TBMM’nin kuruluşunda iki başkan vekilinin de şeyh, daha doğrusu çelebi olması dikkat çekicidir: Konya mebusu ve Mevlânâ Dergâhı Postnişini/Şeyhi Abdülhalîm Çelebi ile Kırşehir Mebusu ve Bektâşî Şeyhi Ahmed Cemâleddîn Çelebi Efendi. Bu, bugün olduğu gibi o zaman da Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ve Hacı Bektâş Velî soyundan gelmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterir mahiyettedir. Başlatılan büyük mücadelenin halk tarafından kabul görmesi için sadece bu destekleri bile yeterliydi. Ama bu iki tarikat başka açılardan da millî hareketin meşrulaştırılması için gayret göstermiştir.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular