İtalya’nın Trablusgarb’ı İşgaline Karşı Senûsiyye Cihadı

Libya’nın merkez addedildiği Senûsiyye cihadında Senûsîler Tunus ve Cezayir’in bağımsızlığı için mücadele verirken, bir yandan da Sudan, Çad, Somali, Nijer, Kongo topraklarında Sahraaltı coğrafyasının istiklali adına direnişlerini sürdürürler. 1911 yılına kadar Sahraaltı coğrafyasındaki halkların umudu olan Senûsiyye müntesipleri sonunda kendi yuvalarından vurulurlar: Afrika’daki son Osmanlı toprağı olan Trablusgarb eyaleti İtalyan işgaline uğrar. Osmanlı güçlerinin İtalyan işgal kuvvetlerine karşı verdikleri mücadelede yanlarında buldukları yegâne organize güç Senûsiyye zaviye teşkilatı olmuştur.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular