IV. Haçlı Seferi’nden 7 Asır Sonra Yine İstanbul’daydılar

Mondros Mütarekesi imzalanırken aksi yönde verdikleri teminata rağmen İttifak güçlerinin gerçek niyetleri kısa zamanda ortaya çıktı. 8 Kasım 1918’de Galata rıhtımına demirleyen Ariane adlı gemiden çıkan iki Fransız subayı İstanbul’a ayak bastı. 13 Kasım’da ise 22’si İngiliz, 12’si Fransız, 17’si İtalyan ve 4’ü de Yunanlara ait toplam 60 parçadan oluşan Müttefik donanması İstanbul limanlarında çıkarma yaptı. Vakit kaybetmeden şehri aralarında taksim eden işgal güçleri, galibiyetin verdiği mağrur eda ile Türkleri her fırsatta aşağılayıp tahrik ettiler. IV. Haçlı Seferi’nden sonra Avrupa orduları yine İstanbul’daydı.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular