Siyonizm Tehlikesi Osmanlı Meclisi’nin de Gündemindeydi

Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın 1911 Mart’ındaki önemli gündemlerinden biri dış borçlanma meselesidir. Görüşmeler boyunca uzun konuşmalarla hükümeti hedef alan eski İttihatçı İsmail Hakkı Bey, sözü bir yerde Siyonizm’e getirir ve meselenin “Siyonist emeller”le ilişkisinin gözden kaçırıldığına dikkat çeker. Bundan iki ay sonra, bu defa Filistin bölgesi mebusları da Siyonizm tehlikesine işaret edecektir. Peki, erken dönemde ortaya çıkan bu endişeler karşılığını bulabilecek midir?

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular