Kızılay Düşüncesinin Tarihimizden Gelen Köleri

Bir milletin tarihi, birtakım müesseselerin eseridir. Türk müesseseleri içinde millî bir uyanıklığın, halis bir dinî vecdin ve insanî kemalin müşterek eseri olan sosyal yardım ise müesseselerin en önemlilerindendir. Nitekim Türkler, sosyal yardım fikrini erken dönemde teşkilâtlandırmış ve bir sosyal basiret hâlinde yoğurmuştur. Kızılay Cemiyeti de bu fikrin temsili olan iki müesseseden, Ahîlik ve vakıf müesseselerinden beslenmiş millî bir cemiyettir. 17. başbakanımız Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, 1964’te I. Millî Kızılay Konferansı’nda Kızılay’ın bu köklerini ana hatlarıyla ortaya koymuştur. İşte o konferanstan dikkate değer satırlar…

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular