Ekim Devrimi’ne Karşı En İnatçı Direniş Köylülerden Gelmişti

Rusya tarihine dair seçkin çalışmalara imza atmış biri olarak, yarı-gerçek anekdot ve rivayetlerin gölgesinden kurtulup Ekim Devrimi’ni (Rus/Bolşevik Devrimi) doğru anlamak için nasıl bir tarihî perspektife ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsunuz?

İkinci, hatta üçüncü elden anlatımlara güvenmek yerine, birincil kaynaklara yeniden başvurmak gerektiğini düşünüyorum. En iyi tarih, dönemin kaynaklarından çıkarılır. Örneğin bu kaynaklara göre devrimi oluşturan ortam, devam eden dünya savaşı idi. Bu yüzden 1917 yılının siyasî savaşları, birçok popüler kaynağın hatalı olarak iddia ettiğinin aksine, sanayi işçilerinden çok, askerlerin sadakatinin elde edilmesi için yapıldı.

Lenin’in “emperyalist savaş”ı “iç savaş”a dönüştürme programının Ekim Devrimi açısından önemi nedir?

Lenin 1917 yılında oldukça açık bir hedef belirlemişti. Bu hedef neredeyse diğer tüm siyasî aktörlerin hedeflerinden farklıydı: Rusya’nın savaşa katılımını sona erdirmek ve çatışmayı iç savaşa döndürmek. Askerler arasında propaganda yaparak ve onları ayaklanmaya, sonra da silahlarıyla ordudan kaçmaya teşvik ederek, Rus hükümetini devirecek etkin bir güç oluşturmayı umut ediyordu. Ve bunda başarılı oldu.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular