“Mahir Hoca, Her Topluluğu Ayrı Bir Işıkla Aydınlatan Adamdı”

Yakın dönemin bugün artık az bilinen ve hatırlanan üstadları arasında yer alan Mahir İz, çok sayıda insana tesir etmiş ve hayatlarında silinmez izler bırakmıştı. Onlardan biri de hiç şüphesiz gelenekli sanatlarımızın yaşayan en büyük otoritelerinden M. Uğur Derman’dı. Derman, 1953’ten 1974’teki vefatına kadar dizinin dibinden hiç ayrılmadığı, “vefatıyla yetim kaldım” dediği hocası ve üstadı Mahir İz’i anlattı.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular