Memlûk Devleti İçin Rodos Da Kıbrıs Kadar Mühimdi

Müslümanlar tarafından Rodos üzerine tertip edilen ilk sefer, Emevî Halifesi Muâviye b. Ebû Süfyân zamanına tesadüf eder. Cünâde b. Ebû Ümeyye kumandasındaki seferle 653’te Rodos, Emevîlerin hâkimiyetine girse de Müslümanların buradaki varlığı uzun süreli olmadı. Hospitalier Şövalyeleri’nin 1309’da buraya yerleşmeleriyle birlikte ada Doğu Akdeniz’deki Haçlı varlığının üslerinden biri haline geldi. Bir müddet sonra İslâm dünyasındaki Haçlı devletlerini bir bir temizleyen Memlûklerin Sultan Çakmak komutasında adaya düzenledikleri 1440, 1443 ve 1444 tarihli seferlerin üçü de başarısızlığa uğramış, ada Müslüman hâkimiyetine alınamamıştır.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular