Nakşibendîlerin Sömürgeci İngilizlere Karşı Mücadelesi

19. yüzyılda Hindistan’ı sömürgeleştiren İngilizlere en sert tepki gösteren gruplardan biri Nakşibendiyye tarikatı mensuplarıydı. Ortadoğu’daki petrol yataklarını ele geçirmek amacıyla Osmanlı Devleti’ni parçalamak isteyen İngilizler karşılarında yine onları buldular. NakşÎ şeyhleri Yunanların İzmir’i işgaliyle birlikte 1919’da Anadolu’da başlayan Millî Mücadele’yi destekledikleri gibi tehlikeli vazifeler de üstlendiler.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular