Rus Devrimi Ve Orta Asya

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen uluslararası sempozyumdaki bildirilerin kitaplaştırılmasıyla oluşturulan 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası başlıklı çalışmadan, dergimizin de yazarlarından olan, 2019’da kaybettiğimiz Prof. Norman Stone’un bildiri metnini tercüme ederek paylaşıyoruz. Stone, Rus Devrimi’nin Türk mirasının hâkim olduğu coğrafyadaki tesirleri hakkındaki tespitleriyle bizi yine hayret deryasının ortasına bırakıyor.

Benzer konular