Doğu Avrupa’nın Efendileri Kuman-Kıpçaklar

İrtiş nehri havzasında bulunan İşim ve Tobol Irmakları arasında tarih sahnesine çıktıkları tahmin edilen Kıpçaklar, 900’lü yılların başında Orta Asya’da meydana gelen göç hareketi neticesinde Kumanlar ile birleşmişler ve bu göç hareketi büyük bir coğrafyanın ve onlarca halkın kaderini etkilemiştir. Kumanlar ile birleşerek batıya ilerleyen Kıpçaklar beraberlerinde birçok kavmi ya da topluluğu da göçe zorlamışlardır. Ağırlıklı olarak 11. yüzyıldan itibaren kendi isimlerini verdikleri Deşt-i Kıpçak coğrafyasında nüfuzlarını hissettirmeye başlayan Kuman-Kıpçakların etkileri Güney Rus steplerinden Kafkaslar’a, Macaristan’dan Anadolu’ya, Mısır’dan Hindistan’a ulaşan büyük bir coğrafyada görülmektedir. Bu denli büyük bir coğrafyaya tesir etmenin yanında onların etkilerinin günümüzde dahi görülmesinin temelinde Kuman-Kıpçakların temasa geçtikleri devletlerin ordularında yer almaları yatmaktadır.

Benzer konular