Sultan Vahdettin’in ve İstanbul Halkının İşgal Direnişi

İşgal sonrası İtilaf Devletleri’yle birlikte Yunanlar da İstanbul’a geldiler. Üstelik bununla kalmayıp, Ayasofya’nın tepesine Haç dikerek kiliseye çevirmek istediler. İstanbul’da bir yandan bu hadiseler yaşanırken, diğer yandan Anadolu’daki direniş için yardım toplanıyordu. Sultan Vahdettin de bu yardım kampanyasına destekte bulundu. Padişahın yardım kampanyasına fiilen katılması İstanbul halkının kampanyaya ilgisini arttırdı ve Millî Mücadele için ciddi miktarda yardım toplandı. Bu ortamda tertip edilen Ayasofya ve Sultanahmet Mitingi işgal altındaki İstanbul’da mücadele ve direniş tohumlarını yeşertmiş, halka ümit aşılamıştır.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular