Türk Romanında İstanbul’un İşgali

Kara günlerin yaşandığı Mütareke dönemi ve işgal yılları hem o safhada hem de sonradan kaleme alınan romanlara farklı boyut ve temalarla yansır. 40’ı aşkın Türk romanında işgal günlerinin İstanbul’una, o günlerin acısına, hüznüne, sıkıntılarına ve arayışlarına yer verilir. Bunların bazılarında işgalin yansımaları çok az yer tutarken, bazılarında hadiseler bütünüyle o atmosferde cereyan eder. Bir kısmı İstanbul’la sınırlı kalırken, bir kısmı kahramanları üzerinden olayları Anadolu’ya taşır.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular