Sürgünden Vatana

3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de kabul edilen 431 sayılı kanun uyarınca sürgün edilen Osmanlı Hanedanı’ndan şehzâdelerin 24 ile 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istenmiş; kadınlara ise önem sıralarına göre bir hafta ile 10 gün arasında bir ruhsat tanınmıştı. Sürgüne gönderilen Hanedan mensuplarının pek çoğu bu durumun kısa sürede son bulacağı ümidiyle ülkeyi terk etmişse de dönüş süreci beklenenden uzun sürdü. Hayatta olanlardan sultanlar, hanımsultanlar ve sultanzâdeler 28 yıl sonra, 16 Haziran 1952 tarihinde çıkarılan bir kanunla ülkeye dönebildiler. Erkekler, yani şehzâdeler ise ancak 50 yıl sonra, 15 Mayıs 1974 tarihli genel af kanununun 8. maddesiyle bu hakkı elde edebilmişlerdir.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular