Fetihlerin Görünmeyen Yüzü

 • Ordu, bir askerî sefere nasıl hazırlanırdı?
 • Askerin yürüyeceği güzergâh neye göre belirlenirdi?
 • Konaklama yerlerinde hangi hazırlıklar yapılırdı?
 • Yol boyunca, askerlerin uğrayacağı yerlerin halkına hangi vazifeler düşerdi?
 • Binlerce askerin yürüyüşü sırasında ahalinin zarar görmesi nasıl engellenirdi?
 • Farklı iklim ve mevsimler tecrübe edilirken, ordu dış şartlara nasıl adapte olurdu?
 • Sefer sırasında askerlerin pratik ihtiyaçları nasıl karşılanırdı?
 • Askerler, aylar süren seferler sırasında ne yiyip içerdi?
 • Ordunun çadır, kıyafet, yiyecek ve diğer eşyaları, uzun mesafelere nasıl nakledilirdi?
 • Her defasında muazzam bütçeler gerektiren zorlu seferler, nasıl finanse edilirdi?
 • Yolda istihbarat ve haberleşme için hangi tertibatlar alınırdı?

Tüm bu ve benzeri sorular, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen fetihleri okurken genellikle aklımıza hemen gelmez. Oysa her bir sefer, kendi içinde akıllara durgunluk veren ayrıntılar barındıran dev bir organizasyondur. Eski zamanların ulaşım ve haberleşme şartlarını düşündüğümüzde, Osmanlı ordusunun hareket kabiliyetine ve yürüdüğü uzak mesafelere hayran olmamak mümkün değildir.

Derin Tarih’in bu sayısında, Osmanlı’nın savaş lojistiğini bütün yönleriyle ele alırken, fetih ve seferlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçladık. Yine birbirinden usta kalemler dosyamızı zenginleştirdi, çok kıymetli bilgileri sizlerle buluşturdu.

Bu ay ayrıca, çok önemli bir ek kitapla huzurlarınızdayız. Son Halife Abdülmecid Efendi’nin kızı Dürrüşevhar Sultan’ın hatıratını ihtiva eden metni ilgiyle ve merakla okuyacağınızı düşünüyoruz. Kitabı özenle yayına hazırlayan Doç. Dr. Cemil Kutlutürk Hocamıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yeni sayılarımızda yeni sürprizlerimizle görüşmek üzere…

Ramazan bayramımız mübarek olsun.

Hayırla kalınız.

Benzer konular