15 Soruda Haşhâşîler

FETÖ mensubu hain subaylardan oluşan askerî cuntanın darbe girişiminde Türkiye, devleti ve milletiyle büyük bir tehlike atlattı. Millî iradenin tecelligâhı olan TBMM milletin vergileriyle alınan uçaklarla bombalandı. 241 kahraman vatandaşımız maliyetlerini bizzat karşıladıkları kurşunların hedefi oldu. Kısa vadede ülkemiz ve milletimiz açısından büyük bir üzüntü kaynağı olan hadise, hiç kuşku olmasın ki, uzun vadede büyük bir hayra inkılâb edecek olan (Cumhurbaşkanımızın deyimiyle) “Allah’ın bir lütfu” idi. Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış bir ihanet şebekesi deşifre oldu ve Türkiye’nin “bağırsaklarını temizleyebilmesi” için güçlü bir fırsat doğdu.

“Bayrak, Türkçe, İslamî hassasiyetler, eğitim, Türkiye’nin dünyadaki itibarı” gibi hiçbir Türk vatandaşının kayıtsız kalamayacağı değerleri suiistimal ederek on yıllar boyunca sosyal, siyasî ve ekonomik hayatımızın her alanında yuvalanan FETÖ’nün bütün uzantılarıyla birlikte tasfiye edilmesi, hem Türkiye, hem de İslam dünyası açısından yeni bir yükseliş çağının başlangıcı olabilecek bir imkân barındırmaktadır.

Bununla birlikte daha önce gördüğümüz terör örgütlerinden farklı olan ve zehirli bir kene ya da metastaz yapmış bir kanser hücresi gibi milletin bağrına yapışmış olan FETÖ’nün bütünüyle yok edilebilmesi için örgütün sosyal ve siyasî analizinin yapılması, teşkilatlanma tekniklerinin derinlemesine çözümlenmesi, tarihî referansları ve gelecek projeksiyonunun sarahaten ortaya konulması gerekir.

FETÖ mensuplarını tarif etmek için kullanılan “Haşhâşî” ifadesi, örgütü tarihî bir çerçeve içerisinde anlamlandırmak için oldukça işlevsel bir tanım gibi gözüküyor. 28 Şubat sonrasında İsmail Nacar ve İlhan Selçuk gibi yazarların Fetullah Gülen etrafındaki yapıyı analiz ederken, biraz çekingen bir dille de olsa işaret ettikleri “tevil ve takiyye” gibi ilkeleri düstur edinmiş geleneksel Bâtınî harekete bir gönderme olan bu kelime, doğrudan doğruya örgütü tanımlamak için 2014 yılı başında ilk defa dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanıldığında kamuoyunda büyük bir şaşkınlık oluşmuştu.

Haşhâşîlik nasıl ortaya çıktı? Çalışma sistemleri ve teşkilat yapıları nasıldı? Daha da önemlisi FETÖ hareketiyle ortak noktaları nelerdir? Mustafa Alican cevaplıyor.

FETÖ ile ilişkilendirilen Haşhâşîlerin temel özelliklerini 15 maddede inceleyelim:

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular