İlmî ce İçtimai Hayatın İstikrar ve İntizamını Temin Eden Belgeler: İcazetnâmeler

Hz. Peygamber’e (sas) muhabbet ve bağlılığın bir ifadesi olan zikir ve salavâtı hususi bir usulde sürdürme yahut tarikat terbiyesini başkalarına da öğretebilme ehliyetinin belgesidir icâzetnâme. Yine miras hukukunu İslâm esaslarına göre işletebilmenin veya hüsn-i hatta dair kâmil bir bilgiye sahip olmanın da… Enver Beşinci, hususi koleksiyonundan parçalarla farklı sahalarda verilen icâzetnâmelerin hikâyesini anlatmaya devam ediyor.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular