Hayırsever Dindar Tüccarlar

Tarih boyunca cami ve medreselerin masrafları vakıflar yoluyla karşılanmış, Cumhuriyet döneminde de bu gelenek devam etmiştir. Yeni rejimin baskı ve kısıtlamaları dolayısıyla aksayan dinî eğitimin ve ilmî çalışmaların, Türk halkının yardımlarıyla 1950’lerden sonra tekrar canlandığı görülür. İlim Yayma Cemiyeti gibi STK’lar, camiler, İmam Hatipler, Kur’ân kursları, öğrenci yurtları ve yayınevleri bu minvalde hizmete giren kurumlardır. Prof. Dr. Sabahattin Zaim hatıratında, Sultanhamam-Mahmutpaşa’da yoğunlaşan bu hayırsever dindar tüccarları “Sultanhamam burjuvazisi” diye isimlendirmiştir.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular