Saçlara Üflenen Ilık Rüzgâr

Saç kurutma makine­si gündelik hayatımızı pratik hâle getiren en ilginç icatlardan. Saç dipleri­nin soğuğa karşı hassasiyetini azaltarak üşümeyi önlemeye yardımcı olmasının yanı sıra kuaförlerin saçlara çeşitli şe­killer vermek amacıyla kullan­dıkları başyardımcı. Önemini fazla fark ettirmese de birkaç dakikalık bir elektrik kesinti­si dahi, ona ihtiyaç duyduğu­muz ana denk geldiyse bize bu cihazın ne denli elzem ol­duğunu hatırlatmaya yetiyor. Boyundan büyük işler başaran bu küçük kahramanın tarihî serüvenini okurken hayli şaşı­racağınızı garanti edebilirim.

Elektrikli süpürge ve blen­derin (karıştırıcı) motor sis­temimin birleştirilmesinden doğan bu cihazın icat aşaması oldukça garip. 1910’larda elekt­rikli ev aletleri yaygınlaşırken, sanayicilerin her makineye birçok işlevi yakıştırma çabası vardı. Mesela ilk elektrikli sü­pürge reklamlarında saçları­nı bu makineyle kurutmakta olan bir kadın resmi kullanıl­mış. Bu reklamda süpürgenin emici özelliği olduğu kadar üf­leyici özelliğinden de yararla­nılması gerektiği vurgulanı­yordu (İlk süpürgeler rüzgârı hem içeri, hem dışarı verebil­me özelliğini haizdi).

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular