Tabanca

1415 yazıydı. Jan Hus’un Konstanz Konsili tarafından idama mahkum edildiği ve ve yakılmak suretiyle infazının gerçekleştiği haberi Prag’a ulaştı. Bu kara haber karşısında inkisâr-ı hayâle uğrayan Husçular Bohemya ve Moravya’daki asillerin desteğini de arkalarına alarak ihtilal sloganları atmaya başladılar. 2 Eylül 1415’te protestolar kağıda döküldü ve Bohemya Protestosu ismiyle bilinen belge tanzim edildi. Hus’un öldürülmesine karşı çıkacağını söylemesine rağmen bunu yapmayan ve bu yüzden Husçuların öfkesinin odağında olan Kutsal Roma Cermen İmparatoru Sigismund bu protesto ile irtibatı olan herkesi tehdit eder nitelikte bir mektup kaleme aldı ve bu bardağı taşıran son damla oldu. Jan Hus’un yakılmasına öfkelenen yığınlar milyonları yakacak ateşi harlayan o hamleyi yaptılar. Göğüs göğüse mücadelelerde ağır silahlara karşı yüksek manevra kabiliyeti, kılıç, gürz, balta, mızrak gibi kadim silahlara karşıysa ezici üstünlüğüyle elde taşınan ateşli silahlar savaş meydanlarına merhaba demişti. Ağır silahlı şövalyeler ekseriyetle piyade olan Husçular tarafından yenilgilere uğratılıyordu. O gün kazanan Husçulardı belki ama asıl kazanan silah tüccarları olacaktı. Kaybeden de insanlık…

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular