Oniki Ada’nın Tek Parti ile İmtihanı

Lozan’da sahip olduğu Oniki Ada, hususen Rodos, İstanköy ve Meis adaları İtalya tarafından çok önemseniyordu. Zira bu adalar kadim İtalyan şark siyaseti için mükemmel bir imkân ve fırsat sunmaktaydı. Bu yüzden sık sık en üst seviyede İtalyan devlet adamlarının ziyaretlerine sahne oluyor; bu ziyaretler de Adalar Denizinde İtalya ile rekabet halinde olan Yunanistan’ı ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Atina’da Etnos gazetesi “İtalya Kralının bu ziyareti yalnız Oniki Ada ahalisini değil, bütün Yunanların millî hissiyatını rencide edecek, lüzumsuz bir tezahürdür” diyor, ziyaretten Yunanların duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu.
İşin dramatik tarafı, bu haberden burnumuzun dibinde bulunan ve yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti’nin elinde kalan adalar için asıl rahatsızlık duyması gereken taraf Türkiye olması gerekirken Yunanistan’ın rahatsızlık duymasıdır. Yunanistan o dönemde ve halen Megalo İdea isimli bir davanın peşinde koşmakta, sonu kâbus olması mukadder hayaller ve hülyalar içinde kendini kandırmaktadır. Adaların İtalyanların tasarrufunda bulunmasını hedeflerinin önünde büyük bir engel gören Yunanlar, İtalyan Kralı ve Başbakanının adaları muhtelif zamanlarda ziyaret etmelerinden hoşnut olmamışlardı.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular