Enver Paşa’nın torunu Arzu Enver Eroğan’a Kösem dizisini sorduk

Kösem Sultan dizisinde kostüm ve dekorun seçimi dönemin giyim tarzından oldukça uzak. Hanım kıyafetlerinin 19. yüzyıl Avrupa’sı ve Ortaçağ İngiltere’si kostümlerinin karışımı olduğunu, beylere ise Pers ve Şii etkisinde bir giyim tarzı seçildiğini gördüm. Hâlbuki Osmanlı kıyafetlerinin örnekleri hem Türkiye, hem de Avrupa müzelerinde mevcut. Üstelik 16. yüzyılda Avrupa’da Osmanlı giyimini taklit ve takip eden bir moda söz konusuyken, Osmanlılara Avrupaî kıyafet giydirmek nasıl bir tezat?