Bâbürlülerin En Prestijli ve Güçlü Prensesinin Büyük Tutkusu Neydi?

Nurcihan Begüm’ün, üç hususiyeti ile dönemindeki hanımlar arasında temayüz ettiği ifade edilir. Bunlardan ilki, Cihangir Şah’ın kendisine tutkusu ve bağlılığıdır. İkincisi; siyasî, edebî ve farklı sanat dallarındaki zekâsıdır. Üçüncüsü ise nişancılıktaki üstün kabiliyeti ve fizikî gücüdür. Bunlara, mimariye merakını ve bunun neticesindeki faaliyetlerini de ilave etmek gerekir. Nitekim Gıyas Bey’in Agra’daki mezarı, Nur Mahal Sarayı, Cihangir Şah Türbesi ve Lahor’daki mezarı onun tarafından yaptırılmıştır.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular