Doğu Hindistan Şirketi’nin İlk Seferi

İngilizler, sömürgecilik yarışına rakipleri Portekizliler, İspanyollar ve Hollandalılardan daha sonra dahil olmuş olsalar da 1500’lerin sonlarında Doğu’daki taşlar, pahalı baharatlar, seramik ve ipek gibi ürünlerden haberdarlardı. Bu ürünler arasında baharatın yeri ayrıydı. Ayrıca Doğu ile ticaret iki yıldan fazla süren tehlike ve meşakkatlerle dolu bir yolculuğa mâl olsa da hedeflenen kâr marjı baharat sayesinde elde edilen büyük kazançla katlanıyordu. Bu sebeple İngiliz tüccarlar kendilerine çok büyük kâr bırakacak ürünleri diğer Avrupalı tüccarlardan almak yerine, Doğu’dan getirmek ve geç kaldıkları sömürge yarışında bir an önce yer almak istiyorlardı. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, bu amacı gerçekleştirmeye matuf atılan adımların şüphesiz en önemlisiydi.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular