Türk Musikisinin Nabzı Kudüm-i Şerif

Kös, davul, bendir, halile, darbuka, tef, nakkare, nevbe, kudüm… Asırlardır olduğu gibi bugün de nice sazlar şenlendiriyor musiki meclislerimizi. Bunların içinde kudüm hem kullanım alanı hem de usul icrasındaki etkinliği bakımından müstesna bir mevkie sahip. Dinî musikinin bendir ile birlikte en sevilen vurmalı sazı olan kudüm, özellikle Mevlevî semâ ve âyinlerinin vazgeçilmez sazıdır. Öyle ki, ney ve rebâb ile birlikte “şerif” sıfatı ile anılagelmiştir.

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular