Mutrib-i Aşkun Elinde Kemençenin Figânı

Klasik Türk musikisinde kullandığımız ve adına tırnak kemane, armudî kemençe, fasıl kemençesi, klasik kemençe veya sadece kemençe dediğimiz sazın izlerini kadim yurdumuz Şark’ta değil de istikbalimizin bayraklaştığı Garp’ta aramak gerekir. Gerek Anadolu’ya geldiğimizde kaynaştığımız yerli halkın sazları, gerekse fütuhatla şenlendirdiğimiz Avrupa topraklarının insan kaynağı bize kemençeyi kazandırmıştır. Lakin hangi merhalelerden geçmiş, hangi coğrafyaların kucağında dile gelmiş olursa olsun, asıl şahsiyetini Türk musikisi içinde kazanmış, gerek yapım gerekse icra tekniği bakımından en üst seviyeye Türk sanatkârının gayretleri ile gelmiştir.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular