Şah Banu Davası

Farklı etnik unsurları ve dinî toplulukları bünyesinde barındıran Hint Alt Kıtası’nda, tek bir hukuk sisteminin tatbik edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden Bâbürlülerden sonra bölgeye hükmeden İngilizlerin ve modern Hindistan hükümetlerinin en büyük problemlerinden biri, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir medenÎ kanunun hazırlanmasıdır. Şah Banu’nun eski eşi Muhammed Ahmed Han’a Nisan 1978’de açtığı nafaka davası ise bu sorunu sarih biçimde yansıtması bakımından Hindistan hukuk tarihinin turnusolü olmuştur.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…