Albililer

Albililer hareketi, Hıristiyanlık ile Maniheizm’in düalist yapısını sentezleyen agnostik bir inanç sistemi. Dünya varlığını hiçe sayan ve zühde önem veren bu din, şehirlerde taraftar toplamayı nasıl başardı? Böyle bir inancın 12. yüzyılda Fransa’nın Akdeniz’e paralel kıyı bölgelerinde ortaya çıkması nasıl açıklanabilir? Bazı araştırmacıların iddia ettikleri gibi Albililer, feodal sistem kaynaklı metafizik krizlere bir cevap olarak mı tezahür etmişti? Katolik Kilisesi, dünyaya dair hiçbir iddiası olmayan bu inancı yok etmek için neden bir asır boyunca haçlı seferleri düzenledi?

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular