Dünyanın En Kazançlı Ticareti Bu Sözle Yapılmıştı: “Servetim Sizin Hicret Benim Olsun”

Küçük bir çocukken köle tüccarları­nın eline düşüp Mekkelilere satıl­dığında gerçek özgürlüğü burada tadacağını bilebilir miydi? Ya son peygamberin kutlu halkasına giren bahtiyar­lardan olacağını…

İlk Müslümanlardan Suheyb b. Sinan er- Rumî, Rum olarak bilinmesine rağmen aslında Arap kökenlidir. Bizans topraklarında köle ola­rak yaşamasından dolayı verilmiştir Rumî nis­besi. El-Cezire ile Musul yakınlarında, Fırat’ın kıyısında bulunan köylerine baskın yapan Bi­zanslıların esir aldıkları arasında küçük bir ço­cuk olan Suheyb de vardı. Böylece Rum diyarın­da büyüdü. Yine bu sebeple Arapça konuşmayı bilmiyordu. Kelb kabilesi onu Bizanslılardan sa­tın alarak Mekke’ye getirdi. Hz. Ebubekir’in (ra) akrabası Abdullah b. Cüdan et-Teymî satın al­dığı Suheyb’i bir süre sonra azat etti. Abdullah b. Cüdan vefat edinceye kadar onunla birlikte Mekke’de kaldı ve ticaret yoluyla büyük bir ser­vet sahibi oldu.

Ammar b. Yasir ve Suheyb, 30’u aşkın kişi­den sonra birlikte Müslüman olmuşlardı. Am­mar o günü şöyle anlatır:

“Allah Resulü (sas) el-Erkam’ın evinde iken Suheyb b. Sinan ile o evin kapısında karşılaş­tım. Ona sordum:

– Ne yapmak istiyorsun?

– Sen ne yapmak istiyorsun?

– Muhammed’in huzuruna girip onun sözü­nü dinlemek istiyorum.

– Ben de.

Bunun üzerine huzuruna girdik. Bize İslamı anlattı, biz de Müslüman olduk. Sonra o gün bu minval üzere akşamlayıncaya kadar bekledik ve gizlice (oradan) çıktık.”

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular