Hz. Muhammedi’in (Sas) Asr-ı Saadet’teki Güvenlik Uygulamaları

Daha yolun başlangıcında ilk insan Âdem’in çocukları Hâbil ile Kâbil kardeşler arasındaki çarpışma ve dökülen kana dair Kur’an’daki aktarım (Maide, 5/27-30) insanlığın gelecekte karşılaşması muhtemel güvenlik sorunlarına dair bir uyarı niteliği taşımaktadır. Kötülüğün, bozgunculuğun ve güvensizliğin sembol ismi İblis,  “…mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!’ (Hicr, 15/39-40), “And içerim ki, ben de (onları) saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın” (A’raf, 7/16-17)  şeklindeki ifadesiyle insanoğlunun maruz kalacağı tehdit ve tehlikenin boyutunu ortaya koymaktadır. Bu aslında manevi olmaktan öte, dünya hayatına yönelik bir tehlikedir. Çünkü artık Âdemoğlu cennet gibi güvenli bir ortamda değildir. O halde, tedbirini almadığı takdirde ‘insan her daim zarardadır/güvensizlik içerisindedir” (Asr, 103/2).

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular