Emevî Askerleri İstanbul Surlarında

تَفُْتحََنَّ القُْسْطنَطِْينيِةَُّ، فلَنَعِْمَ الْمَِير أمَِيرهَُا، وَلنَعِْمَ الجَْيشُْ ذلَكَِ الجَْيشُْ

“İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan

ne güzel komutandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur!”

(Ahmed b. Hanbel, XXXI, 287)

Hz. Peygamber (sas) döneminde Müslümanlar düzenli ordu sahibi olan Bizans İmparatorluğu’yla karşı karşıya gelmişlerdi. Allah Elçisi’nin İslam’a davetine Bizans İmparatorluğu’nun Şam bölgesindeki vasalı olan Gassanîler sert tepkiyle karşı verdi. Hatta Resulullah’ın mektubunu Busra Emiri Şürahbil b. Amr’a götüren elçisi Haris b. Umeyr Mu’te’de öldürüldü. Bunun üzerine Mu’te Gazvesi meydana gelmiş, bu gazvede Efendimiz’in çok sevdiği evlatlığı Zeyd b. Harise ile amcasının oğlu Cafer b. Ebi Talib şehit olmuşlardı. Yine Resulullah hicretin 9. yılında Tebük Gazvesi’ne çıkmış, başarılı bir askerî harekâttan sonra çatışma olmaksızın geri dönmüştü. Şam taraflarına komutan olarak Üsame b. Zeyd’i görevlendirdi ancak ömrü vefa etmediğinden gönderilmesi Hz. Ebubekir’e (ra) nasip oldu.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular