Herkesin yalancı dediği eşine o iman etmişti

Müminlerin annesi Hz. Hatice (ra), Hz. Pey­gamber’in (sav) ha­yatında müstesna bir yere sahipti. Çocuklarının annesi, sırdaşı ve yoldaşıydı. İlk Müslümandı. Herkesin kendisini yalanladığı bir zamanda hiç te­reddüt etmeden davetine ica­bet etmişti. Güven ve güzel ahlak birleştirmişti yollarını. Temelleri­ni şefkat ve muhabbetle ördükle­ri yuvalarının Mekke’de eşi benze­ri yoktu. Hanelerindeki bu güzellik ve iyilik öyle bereketliydi ki, dal­ga dalga büyüyerek ileride bütün Müslümanları kuşatacaktı. Onun Hz. Peygamber’e verdiği değer, ona duyduğu sevgi ve saygı dillere des­tandı.

Benzer konular