Yalancı Peygamberlere Savaş Açılmıştı

Hz. Peygamber (sas) ciddi bir çatışma olmadan Mekke’yi fethettikten sonra Araplar arasında İslamiyet hızlı bir şekilde yayıldı. Birçok kabile Allah’ın elçisine heyet göndererek itaatlerini arz etti. Ancak dikkat çekici bir şekilde aynı dönemde farklı kabilelerden bazı kişiler peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmaya başladı. Hâlbuki bunların kabileleri de Mekke’nin fethinden sonra Hz. Peygamber’e heyet göndererek Müslüman olmuştu.  Hz. Peygamber hayattayken üç kişi peygamberlik iddiasında bulunmuştu. İşin ilginç yanı, bunların hepsi Hz. Peygamber’in Mekke’yi fethinden ve Arap kabilelerinin itaat edip Müslüman olmasından sonra ortaya çıkmışlardı. Öyle anlaşılıyor ki insanların Hz. Peygamber’e itaat etmesi, yalancı peygamberleri onun konumunu taklit ederek insanları etkileme ve etraflarında toplama fikrine götürmüştü.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular