“Hazine Değerindeki Arşivi Koleksiyon Olarak Kalmaya Mahkûm Etmeyelim”

20-23 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi’nin açılış konuşmasında Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu tarihçilerin Osmanlı arşivini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için yapılması gerekenleri anlattı.

Osmanlı’nın büyüklüğü, Osmanlı’nın ihtişamı hepimizce bilinen bir keyfiyet. Osmanlı sadece harp meydanlarında zaferler kazanmakla yetinmemiş, çok güzel bir alt yapı kurmuştur. Siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel bakımdan, özellikle müesseseler bakımından Osmanlı son derece kuvvetli, son derece kalıcı ve mükemmel müesseseler meydana getirmiştir. Bunların arasında bir de arşiv vardır. Osmanlı en küçük belgeye varıncaya kadar muhafaza etmiştir. O kadar ki 5-6 cm büyüklüğündeki belgelerin, zannediyorum yeniçerilerin ulufeleriyle ilgili bir belgeydi, hepsinin ayrı ayrı küçük kâğıtlara yazılmış ve büyük belgeye bir kâğıt şeritle delinerek bağlanmış olduğunu görmüştüm. Bu onun ne kadar titiz çalıştığını, belgelere ne kadar önem verdiğini gösteren güzel bir delil.

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular