Oturup Kalkmanın, Yiyip İçmenin De Bir Âdâbı Var

Osmanlı Devleti’nin altın çağı olarak görülen Kanûnî Sultan Süleyman dönemine şahitlik eden Gelibolulu Mustafa Âlî, tarihçiliği ve şairliğinin yanında kültürel birikimini yansıtarak farklı konularda kaleme aldığı edebî kıymeti yüksek eserleriyle de şöhret kazanmış bir müelliftir. Kendi dönemindeki sohbet ve ziyafet meclislerinde âdâb ve erkânın bozulduğu şikâyetleri üzerine yazdığı Mevâidü’n-Nefâis fî Kavâid-i Mecâlis adlı kitabında meclislerde uyulması gereken ince kaideleri tek tek sıralar.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular