Patrona Halil İsyanı Ve Üç Paşanın Hazin Sonu

Lâle Devri’ni sonlandıran Patrona Halil İsyanı sırasında Sultan III. Ahmed asileri taleplerinden vazgeçiremeyince Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Kaymak Mustafa Paşa ve Kethüdâ Mehmed’in cesetleri isyancılara teslim edilmiştir. Üç akraba paşanın kabirlerinin bugünkü ahvali ve kitâbelerindeki düşündürücü mısralar…

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular