Tanzimat-I Hayriye Sultan Iı. Mahmud’un Mirasıydı

Gülhane Hattı’nı Reşid Paşa’nın kaleme aldığına dair literatürdeki romantik iddiaların aksine, söz konusu tarihî vesika Osmanlı siyasî aklının müşterek bir ürünüdür. Bu vesika 18. asırdan beri devletin yaşadığı problem ve aksaklıklara getirilmek istenen çözümlerin tabii bir neticesiydi ve II. Mahmud zamanında kemale erdirilmişti. Dolayısıyla II. Mahmud’un mirası Tanzimat-ı Hayriye oğlu ve bendeleri tarafından sahiplenildi. Ancak bu miras (Tanzimat) devrin bürokratları, tarihyazımı ve modern araştırmalar eliyle II. Mahmud’dan âzâdeleştirildi.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular