Pehlevî Rejiminin Gizli Yüzü: SAVAK

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısı, Ortadoğu’da dengelerin sürekli altüst olduğu, Batılı devletlerin istihbarat örgütleri eliyle yıkıcı ve yeniden inşa edici faaliyetler yürüttüğü bir sürece şahit oldu. Amerika’nın ve onun üssü konumundaki İsrail’in politik ve askerî çıkarları doğrultusunda bölgeye açık ve gizli müdahaleleri bu dönemin belirleyici gelişmelerindendi. Devrim öncesinde İran’da CIA eliyle kurulan ve daha sonra MOSSAD’ın kucağına bırakılan İran istihbarat teşkilâtı SAVAK da Amerika’nın bölgedeki etkisini anlayabilmek için kilit öneme sahipti.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular