Üsküdarlı Ahmed Talât Bey

Ahlâk ve karakter âbidesi olarak tanınan, Şark kültürüne, özellikle Divan Edebiyatı’na vukûfiyetiyle bilinen şair Üsküdarlı Ahmed Talât Bey, şiirleriyle dönemin mühim şahsiyetlerinde derin izler bıraktığı gibi padişahın ihsân-ı şâhânesine de mazhar olmuş nadir ediblerdendi. Üsküdar’da çıkan korkunç bir yangında eviyle beraber kitapları da yanmış, ancak yazdığı bir beyitle hanesinin yanışına değil, kütüphanesinin yok oluşuna daha fazla üzüldüğünü dile getirmişti. Kalemi eline alınca bir kıt’a veya beyit yazıveren, şairlik kabiliyeti o ölçüde kuvvetli olan Ahmed Talât Bey’in hayatından renkli satırlar, düşündürücü hatıralar…

 

Şaklabanlıklarla Osmanlı sultanına hakaret sayılabilecek hareketlerde bulunmakta, çirkin sözler sarf etmektedir. Rüstem Paşa ivedilikle İngiltere Dışişleri Bakanı nezdinde sansür talebinde bulunur. Talep süratle kabul görecek, Lord Chamberlain tarafından oyunun yönetmenine iletilen yazıda “Türk sultanıyla ilgili bölümlerin derhal oyundan çıkarılması” emredilecektir. Hâsılı Abdülhamid’in eli İngiltere tiyatrolarına da uzanmış, kendisine ve devletine yönelik hakaretleri tez elden susturmayı başarmıştır.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular