22’sinde Dünyayı Değiştiren O Ruh

Fatih’in kişiliğini tanıyabilmek için önce onun yetişmesine özen gösteren ve ilim yolunu açan babası Sultan II. Murad’ı bilmek gerekir. Sultan II. Murad âlim, şair ve musikişinas idi. Osmanlı padişahları içinde âlim sayılacak derecede klasik ilimleri tahsil etmiş ilk şahsiyettir. Sanat ve bilim adamlarını himaye etmiştir. Ayrıca çok sayıda cami, imaret, medrese, köprü ve medrese yaptıran büyük bir imarcıdır.

Sultan II. Murad ile ilgili olarak tarihçiler doğru ve âdil bir zat olduğunda, dehâsında ve büyüklüğünde birleşmişlerdir. Hammer, “30 yıl boyunca Murad, imparatorluğunda şeref ve hakkaniyetle saltanat sürdü. Teb’ası olan muhtelif kavimlerde dindar, hayırhah, âdil ve kudretli bir hükümdar hatırası bıraktı. Savaşta ve barışta, sözünün sadık eriydi. İhlâl edilen sözlere karşı intikamı müthiş olmuştur” der.

İşte Fatih Sultan Mehmed böyle bir babanın oğlu olarak 30 Mart 1432 Pazar sabahı güneşin doğduğu dakikalarda Edirne’de dünyaya geldi. Sultan II. Murad’ın altı çocuğundan dördüncüsüydü. Doğduğu zaman babası çok sevinmiş ve “bağ-i Murad’da gül-i Muhammedî açıldı.” (Murad’ın bahçesinde Hz. Muhammed’in sevgisi, gül kokusu doğdu) ifadesi ile bunu kayda geçirmiştir…

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular