II. Mehmed’in Bilinçaltı Fethe Nasıl Programlandı?

Fatih Sultan Mehmed’in doğuştan gelen liderlik özellikleri, aile ortamı, içinde yaşadığı sosyal çevre ve bu çevrede kazandığı tecrübeler İstanbul’u fethederek dünya tarihine adını yazdırmasında önemli bir rol oynamıştır. 19 yaşındaki bir gencin, üstelik devlet idaresinde yer alan Çandarlı Halil Paşa gibi oldukça tecrübeli ve etkili kimselerin muhalefetine rağmen, kendisinden önce birçok meşhur ve güçlü kişiliğin yapamadığını yapması, inanılması oldukça güç bir işi başarması, kişiliğinin bilhassa psikanalitik açıdan araştırılmasını ehemmiyetli kılar.

Çağ kapatıp çağ açan bir lideri tanıyabilmek için çocukluğundan itibaren yaşadığı hayat tecrübelerinin bilinmesi elzemdir. Böyle kişilerin başarılarının arkasında elbette ki zekâ, bilgi ve tecrübelerinin tesiri büyüktür. Bunların yanında gelişim dönemleri, aşkları, sevgileri, hayat tecrübeleri, çevreye karşı ümit ve ümitsizlikleri, anneleri ve çevrelerinin beklentileri, öfkeleri, kinleri velhasıl her türlü bilinç dışı ve bilinçli duygu ve düşünceleri yatmaktadır.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular